Úvod

O nás

Centrum sociálních služeb Varnsdorf bylo založeno Městem Varnsdorf v r. 2007 jako organizační složka města. Hlavním posláním Centra je pokračovat v poskytování sociálních a ubytovacích služeb, které byly provozovány od r.2001 tímto zařízením, ale s jiným názvem a provozovatelem – firmou REGIA a.s. Varnsdorf.

V současné době provozuje Centrum ( CSS ) 3 sociální služby – noclehárnu, terénní program a nízkoprahové zařízení, Dále pak ubytovací služby pro osoby v tíživé sociální a bytové situaci.

CSS Varnsdorf poskytuje služby ve dvou objektech ve Varnsdorfu. V objektu na ul.T.G.Masaryka 2470 má sídlo nízkoprahový klub pro děti a mládež "Modrý kámen", noclehárna pro osoby v krizi, terénní program a ubytovna pro osoby v sociální a bytové krizi. Objekt na ul.Lounská 2335 byl v červnu r.2014 uzavřen.

CSS Varnsdorf tvoří jednu ze základních složek sociální sítě ve městě a jeho okolí.

© Vytvořil Michal Fritzsche(e-mail) - 2008 - administrace

Úřad vlády MPSV Agentura pro sociální začleňování